Kursus for matematiklærere

Matematiske byggesten og korrektion af dyskalkuli

Der skal billeder på matematikken!

Inden elever kan tænke med tal og arbejde med regneopgaver, har de brug for at forstå nogle basale koncepter og faglige begreber.

For at få nogle gode ideer og inspiration til matematik undervisningen for elever med dyskalkuli, har jeg inviteret en special lærer fra Tyskland.

Han holder kursus i grundlæggende begreber indenfor matematik og veje ud af dyskalkuli.

KURSUS   forventes i foråret 2021

3 Dage med fokus på matematik og matematikvanskeligheder.

Kurset har følgende overskrifter:

 • Forudsætninger for indlæring
 • Årsagen til matematikvanskeligheder
 • Grundlæggende byggesten i matematikundervisningen
 • Den sproglige dimension i matematik
 • Regnestrategier på en visuel måde
 • Nye tiltag for elever i matematikvanskeligheder

På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet.

 Beskrivelse

Kurset er på 3 dage kl. 9.00- 16.30

 1. Kursusdag
 • Forudsætninger for optimal indlæring
 • Introduktion til mentale redskaber for optimal læring
 • Praktiske redskaber for ”Self management” og fokuseret opmærksomhed
 • Logikken og strategien i Davis metoden
 1. Kursusdag
 • De grundlæggende matematiske begreber
 • Elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen
 • Konkrete eksempler og forslag til, hvordan man kan arbejde med visuelle redskaber i undervisningen
 • Introduktion til forståelse og praksis af mængder og matematiske regnefunktioner.

 1. Kursusdag
 • Erfaringsbaserede undervisningsstrategier for matematiske symboler, regnearter mm.
 • Teori og praksis omkring undervisningen af problemløsningsopgaver
 • Faglig læsning     

Målgruppe: Lærere, speciallærere og matematikvejledere, der underviser elever fra 3. klasse og opad.

Dato: forventes i foråret 2021

Pris:  kr. 4950,-
 
Sprog: Engelsk, med dansk oversættelse.
 
 
Tilmelding :
Du kan tilmelde dig allerede nu eller skriv til os for at få mere information om kurset
Skriv til kursuscenter Læring-i-fokus.
Ansøvej 36, 8654 Bryrup.
Mail: kontakt@laeringifokus.info.

 

Kursusleder: Ioannis Tzivanakis fra Berlin har undervist i mere end 18 år verden over. Han er medejer af Davis Lernverband, Vest Europa og kursuscenter Anders lernen