Fællestræk for dyslektikere

Her finder du nogle af de væsentligste egenskaber og fællestræk, der gælder for alle ordblinde/ dyslektikere:

  • De er yderst opmærksomme på deres omgivelser, og de er mere nysgerrige end de fleste.
  • De tænker hovedsagelig i billeder i stedet for ord, og de tænker og oplever flerdimensionalt (med alle sanser i brug).
  • De gør brug af hjernens evne til at forandre og skabe sanseindtryk.
  • De har en lav forvirringstærskel 
  • De er meget intuitive og indsigtsfulde.
  • De har en livlig forestillingsevne, og de kan opleve tanker og idéer som virkelighed.

Se listen med flere kendetegn på dysleksi

 

Dysleksi og tidsopfattelse

For dyslektiske børn er desorientering en konstant mental følgesvend. I barndommen er de forvrængede perceptioner lige så almindelige som de virkelige. Derfor har de fleste dyslektikere også en dårlig tidsopfattelse.

Almindelige børn registrerer tid og tidsforløb med ganske stor sikkerhed. Omkring syvårsalderen kan børn således temmelig præcist bedømme, hvor hurtigt tiden går. For dyslektikeren har oplevelsen af tid aldrig været konstant, så derfor er det næsten umuligt for ham eller hende at beregne dens gang. Derfor har dyslektikere også svært ved for eksempel at kende ugedagene fra hinanden og de har svært ved at komme til tiden.