Triggerord

Kan du danne dig et billede af disse ord?

  • de
  • hvordan
  • hos
  • hvis
  • altså

Det er ikke nemt, vel? Det er dog nemt at danne  et billede af ord som ‘krokodille, hus eller stol.  

Nu er det sådan, at hvert ord består af tre elementer:

  1. Betydning.                                                        
  2. Udseende.                                                           
  3. Lyd.

Der skal være en flydende og præcis association mellem alle tre elementer, før man kan sige,at eleven mestrer ordet/symbolet til fulde.

 

Roden til læsevanskeligheder hos dyslektikere

Disse “ikke-billedlige ord” – de “120” småord – er roden til læsevanskeligheder hos dyslektikere. De kaldes triggerord. Når dyslektikere ikke kan danne sig et billede af dette ords mening, vil de – hver gang billedprocessen standser – føle sig forvirret, fordi det overordnede billede, der er under opbygning ved at læse hele sætningen, bliver mere og mere usammenhængende.

 

Det er nødvendigt for dyslektikere, at lære at beherske disse ’triggerord’ for at undgå forvirring under læsning. Dette kan gøres ved at danne betydningen af ordet, og ordets bogstaver i modellervoks. På denne måde kan de lære at koble betydning, lyd og stavning af ord.