Undervisning for børn

Uanset om dit barn har svært ved at regne, skrive, stave,eller har svært ved at begå sig socialt, så er det vigtigt at finde frem til årsagen af problemet. Først derefter kan man give målrettet undervisning, der virker.  

 

1.Indledende samtale
Ved en samtale og en perceptionstest vurderes, om dit barn kan have gavn af Davis®-counseling.

En symptomprofil belyser både stærke og svage sider. Samtidig formuleres en række målsætninger, hvorfra vi efterfølgende skræddersyer det bedst mulige program til jer. Vi arbejder altid ud fra elevens målsætning.  For at eleven kan være motiveret, er det  altafgørende, at vi starter der, hvor han/hun er.

Den indledende samtale varer cirka 1½ time og koster kr. 500,- .

 

2. Programmet

Davis®-program for børn er som regel en 30 timers intensiv, individuel undervisning, vejledning og træning i fokusering, symbolbeherskelse og læsning og /eller regning. Undervisningen holdes oftest over fem på hinanden følgende dage, fra kl. 9.00 -15.30 (dagene og tiden kan dog tilpasses).

Vi lægger meget vægt på at bygge et fundament for indlæring, hvor motivation, anerkendelse, selvindsigt og fokusering er nøgleord.

Vi arbejder ikke i hæfter eller lignende skoleopgaver, men hvor eleven finder frem til den måde han/hun skal lære at lære.

Hvert barn bliver påvirket forskelligt, når de har svært at følge med i klassen. Når man føler sig presset og ikke føler sig forstået, påvirker det i høj grad ens evne til at lære. Så udover  læse- eller regneteknikker snakker vi også om trivslen og forudsætninger, for at kunne huske samt lære.

Til kurset følger:

  • Materialer som er nødvendige for at kunne øve derhjemme (modellervoks, koosh®bolde, kursushæftet mm.)
  • Telefonisk vejledning og ’follow-up’-hjælp
  • Samtale med skolen/ lærere.

Et 30-timers program koster kr. 12.500,-

Hvis man kun har bruge for nogle enkelte timer, er prisen 450,- kr/t.

Lad mig understrege at programmet er en ny start og ikke en færdig løsning. Positive forandringer og fremgang forventes efter en uges Davis®-counseling. Men forandringerne vil forsætte, hvis fokusredskaberne bliver brugt efterfølgende og man bliver ved med at øve. Forandringerne vil ikke kun ske på det faglige område. Jeg har oplevet, at børnene især også genvinder selvtillid.

 

Til forældre

Jeg kan anbefale at en af forældre er med til selve kurset (hvis barnet ønsker dette). Her får du som forælder indsigt i dit barns måde at tænke og lære på, og I vil komme til at øve de redskaber og teknikker, som I kan bruge derhjemme i mange forskellige situationer. Men ellers er den sidste eftermiddag sat af til, at vejlede forældre eller/og lærer, for at sørge for, at I er i stand til efterfølgende at hjælpe og støtte barnet.

 

3. Afslutning
Sidste dag afsluttes med en evaluering. Her gennemgås ugens forløb og brug af de lærte redskaber for at planlægge det efterfølgende selvstudium. Om nødvendigt aftaler vi en opfølgningsdag.

 

4. Samtale med skolen
Samtalen med klasse- eller/og støttelæreren foregår gerne på skolen eller på kursuscentret og varer ca. 1 time.

Samtalen er gratis, men der beregnes kørselsgodtgørelse.

Min erfaring viser, at jo bedre lærerne har en forståelse for de stærke og svage sider af barnet, jo nemmere har barnet det i skolen. Det er vigtigt, at bruge de lærte ’fokus-redskaber’ i dagligdagen, så det bliver automatisk for barnet at bruge dem. Men da det er svært at lære en ny vane, har man brug for andre til at støtte en. Lærere og forældre skal hjælpe barnet med at blive opmærksomme på, om barnet er fokuseret eller ej, og skal huske hun/han på, at bruge redskaberne.

 

5. Børne øvegruppe
Alle børn som har lært fokuseringsteknikkerne, har mulighed for at deltage i Davis®-børneøvegruppe. Det koster kr. 100,- at deltage. 

Øvegruppen holdes oftest en fredag eftermiddag eller lørdag morgen. Sammen laver vi ’triggerord’, øver læsning og spiller en del spil. Men først og fremmest hygger vi os gevaldigt sammen. Børnegruppen er en mulighed for, at børnene kan møde andre børn og unge, som har de samme udfordringer og kreative sind. Det er min erfaring, at børnene er glade, for at kunne være og lege sammen.

 

 

6. Forældreaften

Cirka hver 8. uge holdes Davis®-forældreaften for de forældre, hvis barn har gennemgået Davis®-kurset. Der holdes et kort oplæg om et bestemt emne, som har med indlæring at gøre, og derefter er der mulighed for at udveksle erfaringer. Nogle gange øver vi ’triggerord’ sammen, andre gange snakker vi. Jeg oplever hver aften som meget lærerig. Alle forældre er meget engageret i deres barns velværd og de har meget at dele.  Det koster kr. 100,- at deltage