Davis uddannelsen

Uddannelsen til Davis®counselor  består af 9 moduler:

1. modul: Kursus  “Nyt perspektiv på indlæringsvanskeligheder”

  Dato 23.-26. Maj 2020 i Oslo, Norge KURSET ER UDSAT PÅ UBESTEMT TID, grundet COVID19

Underviser: Ioanis Tzivanakis

Denne 4-dages (30 t.) workshop forventes i september 2016 er en introduktion til de basale teorier, principper og anvendelse af alle procedurerne beskrevet i “Den begavede dyslektiker”. Træningen består af en kombination af teori, praksis, træning i grupper og spørgetid. Undervisningen foregår i små hold af hensyn til at alle får det bedste udbytte af kurset.   Deltagerne vil lære:

  • Afprøvede metoder som kan hjælpe voksne og børn til at forbedre læse/ stavefærdighederne og motorikken, og til at finde og fastholde fokus.
  • Hvordan begavelse og indlæringsvanskeligheder kan hænge sammen
  • Hvordan man eliminerer forvirring og fejl i bogstaver og tegn
  • Hvordan man indarbejder Davis® metoden i en terapeutisk og uddannelsesmæssig sammenhæng.

 

 

2. modul: Praktikum 1 ( Træningsopgaver) , som forberedelse til Praktikum kursus 1

Praktikum 1 bliver anbefalet til dem, som gerne vil videreuddanne sig i Davis® systemet, til brug på arbejde eller derhjemme. Det indebærer mindst 30 t praksis med træning af 3-4 personer ( ikke nødvendigvis dyslektikere) og efterfølgende beskrivelse og evaluering. I forbindelse med dette gives op til 3 timers supervision af en Davis® specialist.

 

3. modul: Praktikum kursus 1 (Orientering og beherskelse af symbolerne)  .

Underviser Sonja Heinrich 

Dette 4-dages praktikum kursus er for dem, der har gennemført træningsopgaverne.Formålet er at forfine teknikkerne og udvikle en dybere forståelse af dyslektikerens sansning, tankegang og læringsstil. Deltagerantallet er begrænset til 6. Træningen af teknikkerne foregår i små grupper under supervision. Kurset afsluttes med evaluering af træningsopgaverne.

Forudsætning : deltagelse i de tidligere kurser.

 

4. modul: Fortsættende kursus (matematik, håndskrift, ADHD).  

Dette 4 dages kursus er for dem, der har gennemført praktikum kursus 1. Specialiseret træning i avancerede Davis® procedurer i forhold til symptomerne på opmærksomhedsforstyrrelser ( AD(H)D ), problemer med regning og håndskriften.

 

5. modul: Praktikum II (Træningsopgaver)

Dette praktikum består af træning i metoderne fra det fortsættende kursus (ADHD og matematik) Der er mulighed for op til 3 timers supervision, med efterfølgende evaluering baseret på rapporterne.

 

6. modul: Praktikum kursus II

Dette 4-dages kursus giver mulighed for at mestre Davis® procedurerne og de fundamentale begreber på et højt niveau, i et optimalt læringsmiljø

 

7. – 9. modul: Davis®Licens Træning (tre træningsuger)

Træningen sikrer en professionel standard i uddannelsen, hvor deltagerne viser, at de har fuldt forstået Davis® programmet. Man arbejder i grupper på 3 under supervision af en Davis® specialist, i en af følgende roller i en hel uge:- Som underviser i Davismetoden,  som klient, og som observatør

Det kan være nødvendigt at gentage underviserens og observatørens roller for yderligere træning. Kurset inkluderer individuel supervision, et klient materiale, og en håndbog med skemaer til brug i undervisningen. Gruppediskussioner og korte oplæg af en professionel indgår i hele forløbet. Dette vil yderligere forberede deltageren på at arbejde professionelt med Davis® programmet.

 

Sidste Licens uddannelsespraktikum.

Deltagerne på kurset skal gennemføre mindst 4 komplette Davis® programmer med egne klienter, uden supervision. To af klientrapporterne og en kort rapport af de to andre klient programmer vil blive evalueret af en Davis® specialist. Rapporterne vil blive behandlet i fortrolighed og tilbagesendt. Disse rapporter kan påbegyndes efter anbefaling af specialist efter første trænings uge. Mindst 2 opgaver skal udarbejdes efter alle 3 trænings uger. Det er muligt at få telefonrådgivning med en specialist, efter aftale, hvis det er nødvendigt. Er der behov for det, kan man blive bedt om at sende flere klientrapporter. På anbefaling af specialisten og med den nødvendige dokumentation, vil kursusdeltageren få licens og certifikat, som skal fornys hvert år i henhold til Davis® Facilitator Licensing Agreement.

Kursus i fokuseret opmærksomhed og bogstav indlæring
Læsevanskeligheder

Du kan læse mere om uddannelsen her eller på: www.dyslexia.com/licensing.htm